0zł

Velosipēdistiem ir jāievēro ne tikai tie noteikumu, kuros minēts vārds „velosipēds” vai „velosipēdists”, bet arī tie, kas jāzina visiem satiksmes dalībniekiem, un ir pamats satiksmes noteikumiem. Visu satiksmes dalībnieku, arī velosipēdistu, pienākums ir rīkoties tā, lai neviens netiktu ievainots, nevienam neradītu zaudējumus, lai citi satiksmes dalībnieki varētu kustēties brīvi.

Pirms braukšanas ar velosipēdu pārliecinieties, vai velosipēds ir labā stāvoklī un neradīs bojājumus pašam velosipēdam vai citiem satiksmes dalībniekiem. Velosipēda vadītājam atļauts braukt tikai ar atbilstošu bremžu un skaņas signāla aprīkojumu. Velosipēdam var būt sarkanas krāsas gaismas atstarotājs, no abiem sāniem – oranžas krāsas gaismas atstarotāji vai citi uz riepām esoši gaismas atspīdinoši elementi.

Viens no svarīgākajiem velosipēdista aizsarglīdzekļiem – ķivere!

Rekomendējam, lai ikviens velosipēdists brauktu ar uzvilktu ķiveri, taču īpaši tas attiecas uz bērniem, kuru braukšanas manieres vēl nav pietiekami labas. Ķiverei jāaptver pieres vidusdaļu, ķiveres siksnām labi jāpieguļ, un tām vienmēr jābūt nofiksētām. Saskaņā ar KET velosipēda lietotāji (braucēji) līdz 18 gadiem, braucot (transportējot) pa ceļu, jāvalkā velosipēdista ķivere. Tiem, kam pāri 18 gadiem, braucot ar velosipēdu, iesakām uzvilkt velosipēdista aizsargķiveri.

Velosipēdistiem aizliegts:

    Braukt pa braucamo daļu, ja ir ierīkots velosipēdu celiņš;

    braukt pa maģistrālēm un galvenajām ielām;

    Braukt, neturot vismaz vienu roku uz stūres;

    Vest pasažierus, ja nav ierīkota speciāla sēdvieta;

    Vest, vilkt vai stumt kravu, kas traucē braukšanai vai apdraud citus satiksmes dalībniekus;

    Tikt vilktam ar citu transporta līdzekli;

    Vilkt citu transportlīdzekli, izņemot tam paredzētajā piekabē;

    Braukt, pieķeroties pie citiem transportlīdzekļiem.

Citi ieteikumi velosipēdistiem:

    Ja iespējams, raukt pa velosipēdu celiņu, bet kur tādu nav, atļauts braukt pa vienas joslas daļas labo pusi, pēc iespējas tuvāk labajai malai;

    Jābrauc vienam aiz otra;

    Jāizvēlas drošu ātrumu, skatoties uz apkārtējo satiksmi, personas braukšanas iemaņām un velosipēda veidu;

    Jāievēro drošs attālums starp priekšā braucošajiem (bremzēšanas ceļš);

    Ja satiksme ir intensīva un nepieciešams nogriezties pa kreisi, apstāties vai nokļūt otrā ceļa pusē, velosipēda vadītājam jānokāpj no velosipēda un jāšķērso brauktuve, stumjot velosipēdu, neradot šķēršļus citiem transportlīdzekļiem;

    Automašīnu stāvvietās jābrauc īpaši uzmanīgi un jādod ceļš citiem satiksmes dalībniekiem..

 

BIKKO.lv novēl Jums drošu braukšanu ar velosipēdu!