0zł

Privātuma politika

1. IEVADS
1.1. Cienām savu Klientu un citu datu subjektu tiesības uz to privāto informāciju un apstrādājam to personas datus likumīgi un godīgi, lai attaisnotu jūsu uzticēšanos.
1.2. Personas datu pārzinis ir BIKKO.lv – UAB "JW Trade", uzņ. reģ. Nr. 302709067, Radviliškio g. 49, LT-76371, Šauļi, Lietuva. Tālr.: +371 25 893323, e-pasts: [email protected] turpmāk – Uzņēmums.
1.3. Vācam tikai tos Klientu datus, kas ir nepieciešami Uzņēmuma darbības īstenošanai un/vai apmeklējot, lietojot, pārlūkojot Uzņēmuma interneta vietni BIKKO.lv (turpmāk – Vietne), uzņēmuma "Facebook" un citos sociālo tīklu esošos kontus, vietnes u. tml. Nodrošinām, ka vācamie un apstrādājamie Klientu dati būs droši un tiks izmantoti tikai konkrētos nolūkos.
1.4. Nododot mums savus personas datus, Jūs piekrītat šiem Privātuma politikas noteikumiem, saprotat tās noteikumus un piekrītat to ievērot.
1.5. Privātuma politikas mērķis – informēt par Uzņēmuma nodrošināto Klientu privātuma aizsardzību, paskaidrot, kā Uzņēmums uzglabā Klientu personas datus un palīdzēt Klientam saprast, kā Klientu personas dati apstrādājami un kādas ir to tiesības.

2. JĒDZIENI
2.1. Klients – jebkāda fiziska persona, datu subjekts, kas pasūta, pērk, lieto, lietoja vai ir izteicis vēlmi izmantot Uzņēmuma pakalpojumus, apmeklēt Uzņēmuma interneta vietni, tirdzniecības vietas, vai kā citādāk ir saistīts ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.
2.2. Personas dati – jebkāda informācija, kas tieši vai netieši ir saistīta ar Klientu, kura identitāte ir zināma vai var būt tieši vai netieši noteikta, izmantojot noteiktus datus. Personas datu apstrāde, jebkāda ar Personas datiem veicama operācija (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu, rediģēšanu, maiņu, piekļuves piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, nodošanu, arhivēšanu u. c.).

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE
3.1. Uzņēmums personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula), Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citu tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.
3.2. Apstrādājamo personas datu apjoms ir atkarīgs no pasūtītājiem, pērkamiem vai izmantojamiem Uzņēmuma pakalpojumiem/precēm, kā arī no tā, kādu informāciju sniedz persona, kā Uzņēmuma vietnes apmeklētājs, kas pasūta, pērk un/vai izmantot Uzņēmuma pakalpojumus, apmeklē vai reģistrējas Uzņēmuma interneta vietnē.

4. PERSONAS DATU AVOTI
4.1. Personas datus Klients iesniedz pats vēršoties Uzņēmumā, reģistrējoties pakalpojumiem, izmantojot Uzņēmuma pakalpojumus, pērkot preces, piedaloties lojalitātes programmā, loterijās vai konkursos, aptaujās vai pētījumos, atstājot komentārus, uzdodot jautājumus, abonējot jaunumus un/vai izmantojot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, vēršoties Uzņēmumā lūdzot sniegt konsultāciju.
4.2. Personas dati arī tiek iegūti Klientam apmeklējot Uzņēmuma vietni, adresē: www.bikko.lv un Uzņēmuma kontus, kas norādīti 7. punktā. Vietnē Uzņēmums izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes – faili, kas uzglabā informāciju Klienta datora cietajā diskā vai meklēšanas programmā. Uzņēmums var arī noteikt, ka Klients apmeklēja Uzņēmuma interneta vietni agrāk. Uzņēmums izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu Klientam pašu ērtāko vietnes pārlūkošanu. Vairāk informācijas par mūsu izmantojamām sīkdatnēm varat atrast šeit.
4.3. Personas dati iegūstami, pamatojoties uz Klienta piekrišanu.  Klientam iesniedzot pasūtījumu par preces/-ču iegādi vietnē un/vai reģistrējoties Veikalā BIKKO.lv, tiek pieņemts, ka tas: a) piekrita sniegt savus personas datus; b) piekrita Pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un tajos norādītajai personas datu aizsardzības politikai; c) neiebilst, ka Pārdevējs Klienta personas datus apstrādā šajā Privātuma politikā norādītiem mērķiem. Gadījumos, ja Klients ir izteicis vēlmi iegūt informāciju vai izteikt viedokli par konkrētiem produktiem un/vai pakalpojumiem, personas dati var tikt apstrādāti, lai nodrošinātu Klientam nepieciešamās informācijas sniegšanu. Klientu viedokļa aptauju, mārketinga pētījumu un statistisko datu vākšanas, spēļu un akciju Klientiem organizēšanas nolūkos, saņemot Klienta piekrišanu vai saskaņā ar likumīgām interesēm vēloties uzlabot Uzņēmuma pakalpojumu/preču kvalitāti, Klientu, kā pakalpojumu saņēmēju, pieredzi, kā arī izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Uzņēmumam doto piekrišanu ("Tiesības būt aizmirstam"). Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai attiecīgi līdz atsaukšanai, ja tas notiek ātrāk. Piekrišanas atsaukšanai nav ietekmes uz apstrādes likumību, kas balstās attiecīgā piekrišanā, kas sniegta pirms atsaukšanas.


5. PERSONAS DATU APSTRĀDE
5.1. Pārdevējs personas datus iegūst tieši no Klienta (tam reģistrējoties interneta vietnes klienta kontā, iniciējot Pirkšanas-pārdošanas līgumu). Klientam reģistrācijas un/vai pirkšanas brīdī ir pienākums norādīt pareizus personas datus. Pārdevējs neapstrādā citos veidos iegūtus personas datus. Klients ir atbildīgs par to, ka reģistrācijas anketā un/vai pasūtījuma laikā norādītie dati būs precīzi, pareizu un izsmeļoši. Ja mainās Klienta reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir pienākums nekavējoties atjaunot tos. Pārdevējs nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kas radās Klientam un/vai trešajām personām saistībā ar to, ka Klients norādīja nepareizus un/vai neizsmeļošus personas datus un nemainīja un nepapildināja datus, ja tie bija mainījušies. Klients sniedzot personas datus Uzņēmumam, piekrīt, ka Uzņēmums izmanto savāktos datus savu saistību pret Klientu pildīšanai un pakalpojumus, kurus Klients sagaida, sniegšanai. Klienta personas dati Uzņēmumam nepieciešami šādos nolūkos:
5.1.1. Uzņēmuma sniedzamo, saņemamo pakalpojumu, pirkšanas-pārdošanas līgumu ar datu subjektu slēgšana un pildīšana; kontaktu saglabāšana, nodrošinot iespēju sazināties ar tiem; Nodokļu aprēķināšana un iemaksu kontrole;

5.1.2. Tiešā mārketinga īstenošanas nolūkos.
5.1.2.1. Reģistrācijas formā esošajā lauciņā atzīmējot "Vēlos saņemt labākos BIKKO.lv piedāvājumus un pirmais uzzināt jaunumus", Klients norāda, ka tas piekrīt iegūt informāciju un reklāmas materiālu par pakalpojamiem, precēm no Pārdevēja uz reģistrācijas formā norādīto Klienta e-pasta adresi:
5.1.2.2. Tiešā mārketinga nolūkos apstrādājami šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.
5.1.2.3.    Lai noteiktu Klienta iecienītās un tam aktuālās preces, lai Uzņēmums varētu sniegt individualizētus un Klientam aktuālus piedāvājumus, Klienta personas dati apstrādājami arī automatizētas analizēšanas veidā. Šis veids nodrošina, ka Klientam tiks piedāvātas tam aktuālas preces un sniegti tikai tie piedāvājumi, ka Klientam ir vai var būt interesanti. Automatizēti analīzes instrumenti balstās uz Klienta pārlūkošanas vēsturi BIKKO.lv vietnē un citas Klienta sniegtās informācijas.
5.1.2.4. Tiešā mārketinga nolūkos tāpat var tikt apstrādāti šādi dati: Klienta lietotāja vārds, profila fotogrāfija, dzimums, sakari un jebkāda cita informācija, ar ko Klients piekrīt dalīties, lietojot trešo pušu vietnes (piemēram, kad "Facebook" Klients nospiež "Patīk").

5.1.3. Elektroniskās komercijas nolūkos
5.1.3.2. Pierakstoties, bet vēl neveicot pasūtījumu, apstrādājami šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese (ja Klients norāda adresi preču piegādes formā), IP adrese, klienta identifikators (ko sistēma piešķir klientam). Šie dati apstrādājami tam, lai Klients varētu pierakstīties savā kontā vai citos pirkumos, izvairoties no atkārtotas datu ievadīšanas.
5.1.3.1. Veicot pasūtījumu, interneta vietnē apstrādājami šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, adrese (ja Klients norāda adresi preču piegādes formā), informācija par maksājumiem (t. i., banka vai kredītkartes dati), klienta pasūtījuma identifikators (ko sistēma piešķir klientam). Šie personas dati uzglabājami un apstrādājami līdz pasūtījuma pilnīgai izpildei. Pēc tam dati pārvietojami uz pasīvo datu bāzi. Veicot pasūtījumu mūsu fiziskos veikalos, dažos gadījumos var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, tālrunis. Šie dati apstrādājami: pildot Klienta pasūtījumus, saziņai ar Klientu, ja BIKKO. lt darbiniekiem rastos kaut kādi jautājumi, lai atrisinātu problēmas, kas ir saistītas ar preču piegādi, citos ar pakalpojuma sniegšanu saistītajos nolūkos.
5.1.3.2. Personas dati, kas tiek vākti un apstrādāti Klientam iegādājoties preces uz nomaksu: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, iegūto preču piegādes adrese (vēloties, lai preces tiktu piegādātas uz norādīto adresi), līguma ar līzingu numurs. Noslēdzot līzinga līgumu vienā vienā no BIKKO.lv fiziskiem veikaliem, vācami un apstrādājami šādi Klienta dati: vārds, uzvārds, personas kods, personas dokumenta numurs, identitāti apliecinošā dokumenta kopija, informācija par darba attiecībām, pēdējos 4 mēnešos gūto ienākumu vidējais līmenis, e-pasta adrese, iegādāto preču piegādes adrese (vēloties, lai preces tiktu piegādātas uz norādīto adresi), tālruņa numurs.  
5.1.3.3. Iepērkoties BIKKO.lv interneta veikalā, Klienta ērtībai tāpat vācami un apstrādājami šādi dati: pirkumu vēsture, atsauksmes par Klienta pirktajām precēm, maksājumu vēsture, Klienta un Uzņēmuma savstarpējās komunikācijas vēsture (elektroniskā sarakste).
5.1.3.4. Sniedzot pieprasījumu interneta vietnē "Kontaktu formā", formās "Jautāt par preci" un "Vienoties par cenu" apstrādājami šādi Klienta dati: vārds, tālruņa numurs, e-pasts, interesējošā prece.
5.1.3.4. Sniedzot pieprasījumu "Palīdzība dzīvajā" (Tawk.to spraudnis sarunām reālā laikā), tiek apstrādāti šādi dati: e-pasts, tālruņa numurs, vārds, komunicēšanas reālā laikā vēsture, apmeklēšanas laiks, pārlūkošanas reālā laikā vēsture, pārlūkošanas un sarunas ilgums, valsts, pilsēta, pirms tam bijušo sarunu daudzums, IP, Klienta izmantojamā operatīvā sistēma, Klienta izmantojamais pārlūks.
5.1.3.5.   Klientam iepērkoties BIKKO.lv interneta un fiziskā veikalā un iegādājoties noteiktas preces, tām tiek nodrošināts garantijas serviss. Šajā nolūkā Klientam vēršoties BIKKO.lv garantijas servisa nodaļā, vācami un apstrādājami šādi Klienta personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese (ja vēlējās, lai preces tiktu piegādātas uz norādīto adresi), pasūtījuma informācija.
5.1.3.6. Norādīt citu personu, kas paņems Klienta iegādātās preces, var, ja šāda persona ir devusi savu piekrišanu. Iesniedzot Uzņēmumam trešo personu, kas paņems preci, informāciju, Klients apstiprina, ka tam ir šo personu piekrišana par to personas datu nodošanu, izmantošanu un apstrādi.
5.1.4.  Uzņēmums statistikas nolūkos var izmantot ar Klienta personu tieši nesaistītus datus. Šādi statistiskie dati tiks vākti un apstrādāti tā, lai neļautu atklāt Klienta personas identitāti vai citus personas datus, atbilstoši kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
5.1.5. Uzņēmuma, klienta īpašuma un darbinieku aizsardzība (video novērošana). Savās tiesiskajās interesēs Uzņēmums cenšas nodrošināt sava īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu aizsardzību, novērst, kontrolēt un atklāt nelikumīgas darbības un nodrošināt efektīvu šādu gadījumu izmeklēšanu. Klientam nav pienākums sniegt personas datus un Uzņēmums necenšas noteikt Klienta personas identitāti, ja tas nav nepieciešams, cenšoties sasniegt norādītos mērķus. Taču novērošanas ar video kamerām rakstura dēļ Uzņēmums nevar garantēt, ka varēs izpildīt savus uzdevumus vai saņemt tā pakalpojumus, Klientam neiekļūstot video kameru novērošanas laukā. Video kameru ieraksti tiks uzglabāti ne ilgāk kā 4 mēnešus, izņemot, ja ieraksti saturēs informāciju, kas būs nepieciešama kā pierādījums civillietā, administratīvajā lietā vai krimināllietā, vai nepieciešama izmeklēšanai, šādā gadījumā ieraksti var tikt uzglabāti tādā periodā, kādā būs nepieciešams šiem mērķiem, un nekavējoties iznīcināti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami.
5.1.6. Citos nolūkos, kuros Uzņēmumam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus, ja Klients izsaka savu piekrišanu, ja dati jāapstrādā Uzņēmuma likumīgās interesēs vai, ja apstrādāt datus Uzņēmumam par pienākumu uzliek attiecīgi tiesību akti

6. PERSONAS DATU SNIEGŠANA
6.1. Uzņēmums apņemas ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā uz Klientu personas datiem. Personas dati var tikt atklāti trešajām pusēm tikai tad, ja tas nepieciešams datu subjekta interesēs līguma slēgšanai un pildīšanai, vai citu likumīgu iemeslu dēļ.
6.2. Pienācīgai pasūtījuma pildīšanai trešajām personām nododami šādi dati:
6.2.1. Kurjeru pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, kas piegādā Klientam preces uz Klienta norādītajām adresēm;
6.2.2. Finanšu pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, ar kuriem Klients noslēdz preču iegādes uz nomaksu līgumus (ja līgumi tiek parakstīti BIKKO.lv fiziskos veikalos);
6.2.3. Mārketinga un tirgvedības pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem.
6.3. Uzņēmums var sniegt personas datus saviem datu apstrādātājiem, kas sniedz Uzņēmumam pakalpojumus un apstrādā personas datus Uzņēmuma vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem un tikai tādā apjomā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu līgumā paredzētās saistības. Uzņēmums piesaista tikai tos datu apstrādātājus, kuri pietiekami nodrošina, ka pienācīgi tehniskie un organizatoriskie pasākumi tiks iedzīvināti tādā veidā, lai datu apstrāde atbilstu Regulas prasībām un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.
6.4. Uzņēmums tāpat var sniegt Klientu datus atbildot uz tiesas vai valsts iestāžu lūgumiem tādā apjomā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu spēkā esošos tiesību aktus un valsts iestāžu norādījumus.

7. KONTI
7.1. BIKKO.lv konti ir saites noteiktās interneta lapās, kurās var tikt izvietota tāda pati informācija, kāda ir Vietnē, jo BIKKO.lv ir gan vietne, gan kontu pārzinis. Vietnes kontu lietotājiem piemērojama tās interneta vietnes, kurā ir BIKKO.lv konts, Privātuma politika un attiecīgās lapas noteikumi, kā arī šī Privātuma politika un citi vietnē publicējamie BIKKO.lv piemērojamie noteikumi.
7.2. BIKKO.lv ir konti šādās interneta lapās:
7.2.1. Bikko.lv velo veikals internetā (fanu lapa; sociālais tīkls "Facebook");
7.2.2. BIKKO.lv ir arī citi tieši/papildu preču zīmju konti, kas atrodas šādos sociālajos tīklos: "Facebook", "Instagram", "Google Plus", "Youtube" u. c. Šajos sociālajos tīklos darbojas minēto sociālo tīklu privātuma politikas.


8. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
8.1. Uzņēmuma savāktie personas dati uzglabājami drukātajos dokumentos un/vai Uzņēmuma informācijas sistēmās elektroniskā formātā. Personas dati apstrādājami ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai vai ne ilgāk kā tas nepieciešams datu subjektam un/vai paredz tiesību akti.
8.2. Lai arī klients var izbeigt līgumu un atteikties no Uzņēmuma pakalpojumiem, taču uzņēmumam jāturpina uzglabāt klienta personas datus saistībā ar nākotnē iespējamām prasībām vai tiesiskām pretenzijām tik ilgi, kamēr beidzas datu uzglabāšanas termiņš.


9. KLIENTA, KĀ DATU SUBJEKTA, TIESĪBAS
9.1. Klientam ir tiesības:
9.1.1. vērsties Uzņēmumā ar lūgumu sniegt informāciju par to, vai Uzņēmums apstrādā tā personas datus un, ja tā ir, iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem;
9.1.2. vērsties Uzņēmumā ar lūgumu izlabot tā personas datus, un/vai apstādināt šādu personas datu apstrādes darbības, izņemot uzglabāšanu – gadījumā, ja iepazīstoties ar personas datiem tiek konstatēts, ka dati ir nepareizi, neizsmeļoši vai neprecīzi. Katrs klients, pierakstoties savā kontā, var iepazīties ar saviem datiem, tos pārbaudīt, mainīt vai dzēst. Lūgumu par piekļuvi, datu labošanu vai neprecizitātēm varat sūtīt uz e-pastu [email protected] Lūgumā skaidri norādiet savu vārdu un uzvārdu, lietotāja vārdu.
9.1.3. vērsties Uzņēmumā ar lūgumu dzēst tā personas datus, kuri tiek apstrādāti tikai ar tā piekrišanu, ja Klients atsauc attiecīgu piekrišanu ("Tiesības būt aizmirstam"). Šīs tiesības netiek piemērotas, ja personas dati, kurus tiek lūgts dzēst, tiek apstrādāti arī uz cita likumīga pamata, piemēram, apstrāde nepieciešama līguma pildīšanai vai ir pienākuma saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem pildīšana;  
9.1.4. ierobežot tā personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, uz periodu, kurā Uzņēmums novērtēs, vai Klientam ir tiesības lūgt, lai tā personas dati tiktu dzēsti;
9.1.5. saņemt tā paša iesniegtos personas datus, kas tiks apstrādāti uz tā piekrišanas vai līguma pildīšanas pamata, rakstiski vai vispārīgi izmantojamā elektroniskā formā un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojum sniedzējam (datu pārnesamība);
9.1.6. nepiekrist, lai tā personas dati tiek apstrādāti, ja personas datu apstrādes pamats ir likumīgas intereses, ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšana vai dalība aptaujās);
9.1.7. jebkurā brīdī atsaukt savu doto piekrišanu ("Tiesības būt aizmirstam") saistībā ar personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, pierakstoties savā kontā, sūtot vēstuli uz Uzņēmuma norādītajiem kontaktiem vai adresi;
9.1.8. nepiekrist, lai tam tiktu piemērots pilnībā automatizēti pieņemts lēmums, tajā skaitā profilēšana, ja šāda lēmuma pieņemšanai ir tiesiskas sekas vai līdzīga ievērojama ietekme uz Klientu. Šīs tiesības netiek piemērojamas tādā gadījumā, ja šādu lēmumu pieņemšana ir nepieciešama līguma ar Klientu slēgšanai vai pildīšanai, ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai Klients ir devis tam skaidru piekrišanu;
9.1.9. vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, ja neizdodas atrisināt jautājumu ar Uzņēmumu.
9.2. Klients par savu tiesību iedzīvināšanu var sazināties ar Uzņēmumu:
9.2.1. iesniedzot rakstisku lūgumu personīgi, pa pastu, caur pārstāvi vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem – pa e-pastu: [email protected];
9.2.2. mutiski – pa tālruni  +371 25 893323;
9.2.3. rakstiski – uz adresi Radviliškio g. 49, LT-76371, Šauļi, Lietuva.
9.3. Klientu lūgumus par datu subjekta tiesībām Uzņēmums skata bez maksas. Lūguma skatīšana var tikt atteikta vai par to var tikt iekasēta noteikta maksa, ja lūgums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

10. KLIENTA ATBILDĪBA:
10.1. informēt Uzņēmumu par sniegtās informācijas un datu grozījumiem. Uzņēmumam svarīgi, ka ir pareiza un derīga Klienta informācija;
10.2. sniegt nepieciešamo informāciju, lai pēc Klienta lūguma Uzņēmums varētu identificēt Klientu un pārliecināties, ka komunicē vai sadarbojas tiešām ar konkrēto Klientu (uzrādīt personas identitāti apstiprinošu dokumentu vai tiesību aktos paredzētajā kārtībā vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kas ļautu pienācīgi identificēt Klientu). Tas nepieciešams Klienta un citu personas datu aizsardzībai, lai atklātā informācija par Klientu tiktu sniegta tikai Klientam, nepārkāpjot citu personu tiesības.


11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11.1. Šī Privātuma politika ir neatņemama Uzņēmuma sniedzamo pakalpojumu/nododamo preču sastāvdaļa. Attīstot un pilnveidojot Uzņēmuma darbību, Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku.
11.2. Šī Privātuma politika arī piemērojama Uzņēmuma mērķa saturam, ieskaitot interneta piedāvājumus un produktu un pakalpojumu reklāmu, ko, pārlūkojot internetu, Klients var redzēt trešo pušu vietnēs, platformās un programmās. Vēršam uzmanību, ka šīm Trešo pušu vietnēm var būt sava atsevišķa privātuma politika un noteikumi.
11.3. Citās vietnēs, uz kurām tiek novirzīts no šīs vietnes, var būt spēkā citi, atšķirīgi no vietnes, spēkā esoši vietnes lietošanas noteikumi, privātuma politika, personas datu apstrādes un citi noteikumi. Uzņēmums nav atbildīgas par Trešo pušu vietnēs spēkā esošajiem noteikumiem, privātuma politiku, personas datu apstrādes un citiem noteikumiem.

11.4. Visas nesaskaņas saistībā ar šo noteikumu pildīšanu risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi LR likumos noteiktajā kārtībā.

12. KONTAKTINFORMĀCIJA 
Ja ir jautājumi par personas datu apstrādi, kā arī vēlmju un piezīmju gadījumā sazinieties ar mums: UAB "JW Trade", uzņ. reģ. Nr. 302709067, Radviliškio g. 49, LT-76371, Šauļi, Lietuva. Tālr.: +371 25 893323 , e-pasts: [email protected].

BIKKO.lv privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunota 21.05.2018.