0zł

Preču garantija

Mēs, kā pārdevējs, piedāvājam pēcpārdošanas apkalpošanas servisu. Vairākumam pie mums
iegādāto preču noteiktā minimālā garantija ir 2 gadi, kas stājas spēkā ar preces iegādi pievienotajos
dokumentos un (vai) garantijas kartē. Atsevišķos gadījumos, ražotāji var noteikt garāku vai īsāku garantijas
apkalpošanas laiku, par to norādot preces aprakstos un (vai) kopā ar preci dokumentācijā.
Tādā gadījumā garantijas apkalpošanas laiku un noteikumus nosaka ražotājs. Garantijas realizēšanas gadījumā, preci ar iegādes dokumentiem jāiesniedz uzņēmumam UAB „JW Trade” (BIKKO.lv veikala īpašniekam).
BIKKO.lv pārdod velosipēdus, kas iepakoti oriģinālajā ražotāja iepakojumā, ja nav norādīt citādāk vai nav pasūtīti papildus montāžas/iepakošanas pakalpojumi. Tikai pareizi un atbilstoši iepakots velosipēds var būt droši uzglabājams un transportējams.
Velosipēds oriģinālajā iepakojumā parasti ar noņemtu priekšējo riepu, neuzstādītu sēdekli un stūri, kā arī nenoregulētiem pedāļiem. Velosipēda salikšana nav sarežģīts process un tam nepieciešamas tikai dažas atbilstoša lieluma atslēgas/darbarīki un attiecīgas zināšanas, taču rekomendējam to darīt ar zinoša vai kvalificēta velosipēdu meistara palīdzību.
Pēc pirmo 2-4 nedēļu braukšanas ar velosipēdu vai nobraucot ap 100 km, steidzami rekomendējam veikt velosipēda apskati – noregulēt ātruma pārslēgšanas un bremžu sistēmu, ierobežot un pārbaudīt visus mezglus. Ar dažām tehniskām prasmēm, to iespējams veikt pašam vai par papildus samaksu šo pakalpojumu var veikt jebkurā specializētā velosipēdu veikalā vai remontdarbnīcā. Velosipēds ir mehānisks transportlīdzeklis, tāpēc šī apskate ir svarīga, ja vēlaties saglabāt un pareizi ekspluatēt iegādāto velosipēdu, kā arī izvairīties no iespējamiem bojājumiem un traumām nākotnē.
Par bojātu velosipēdu vai citām BIKKO.lv veikalā iegādātām precēm vispirms lūdzam sazināties ar mums pa norādīto tālruni vai e-pastu [email protected], lai varētu identificēt bojājuma iemeslu, kā arī lemt par to novēršanas līdzekļiem un iespējām. Bojātas preces vai to daļu sūtīšanas izmaksas uz BIKKO.lv apmaksā Pircējs. Saņemot bojātu preci un apstiprinot, ka bojājums noticis nevis mehānisku iemeslu dēļ vai nepiemērotas lietošanas dēļ, bet ražotāja defekta dēļ, mēs cik iespējams īsā laika posmā preci saremontēsim vai nomainīsim pret jaunu apmierinošas kvalitātes preci, ja tas ir būtisks preces defekts (neremontējama prece vai nemaināmas detaļas). Ražotāja defekta maiņa vai remontēšana Precei sniedzama bez maksas.