0zł

Lietošanas instrukcija

Mes oti iesakam izlasit šo lietošanas instrukciju, pirms sakat braukat ar iegadato velosipedu. Šaja instrukcija sniegtanoderiga informacija, kura aus Jums optimali izmantot iegadata velosipeda funkciju priekšrocibas. Šeit atradisiet
svarigus bridinajumus, kuri saistiti ar Jusu d rošibu, ka ari tehniskas apkopes un uztur ešanas padomus, kuri palidzesnodrošinat lielisku velosipeda darba stavokli.Pienacigi uzturot un ekspluatejot, velosipeds kalpos Jums ilgi un ta lietošana bus droša.

 Lejupielādēt PDF ŠEIT (aktīva saite)