0zł

Preču atgriešana

Preču trūkumi vai bojājumi ir novēršami un remontējami, neapmierinošas kvalitātes Preces vai
kvalitatīvas Preces, kuras forma, lielums, krāsa, modelis vai aprīkojums neapmierina Pircēju, ir maināma
vai atgriežama, saskaņā ar 2001.g. 29.jūnija Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojumu Nr.217 par
„Priekšmetu atgriešanas un maiņas noteikumiem”, Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001.g. 17.augusta
rīkojumu Nr.258 par „Priekšmetu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība ar līgumā noteiktajiem saziņas līdzekļiem” un citiem spēkā esošiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
Pircējam ir tiesības atgriezt Preces, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas kā paredzēts Noteikumos un sekojošā kārtībā:
-    Pircējam rakstiski jāpaziņo par līguma atteikumu (Preces maiņas vai atgriešanas akts), bet pirms tam jāpaziņo pa e-pastu, norādot vēlamo atgriežamo Preci un tās pasūtījuma numuru;
-    Pircējam jāatgriež Prece Pārdevējam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā.
Preces maiņas un (vai) atgriešanas adrese:

UAB JW Trade (Bikko.lv sandelis)
Radviliškio g. 49
LT-76371 Šauļi
Lietuva
Tel. +37060418102

Pircējam, atgriežot Preces, jāievēro šie noteikumi:

•    atgriežamajai Precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar nenoņemtu un nebojātu etiķeti, nenoplēstu aizsargplēvi, pakojuma elementiem u.c. (šis punkts neattiecas uz tiem gadījumiem, kad atgriežama nekvalitatīva Prece);
•    Precei jābūt neskartai;
•    Precei jābūt nelietotai un tādai, kas nav zaudējusi preces izskatu (šis punkts neattiecas uz tiem gadījumiem, kad atgriežama nekvalitatīva Prece);
•    atgriežamajai Precei jābūt tādā pašā aprīkojumā, kādu to saņēma Pircējs;
•    atgriežot Preci, svarīgi iesniegt tās iegādes dokumentus, garantijas karti (ja tāda ir izdota) un aizpildīt Preces maiņas vai atgriešanas aktu
.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgriežamo Preci, ja Pircējs neievēro šajā līguma daļā noteiktos Preču atgriešanas noteikumus un kārtību.

 

Neatkarīgi no Preces lieluma vai svara (ieskaitot gadījums, kad Prece sver vairāk par 10 kg), Preci, kas Pircējam nav apmierinoša tās formas, lieluma, krāsas, modeļa vai        aprīkojuma dēļ un kuru Pircējs maina vai atgriež kvalitātes maiņai, labošanai vai atgriež, transportē Pircējs. Ja ir saņemta neīstā Prece vai tā nav kvalitatīva, Pārdevējs apņemas pieņemt tādu Preci, to mainīt pret analogu Preci vai atgriezt izdevumus par Preču atgriešanu.

Pārdevējs, saņemot atgriezto Preci un novērtējot, lai tā atbilst maiņas vai atgriešanas noteikumiem un kārtībai, kā arī LR tiesību aktiem, paredz 15 dienu laikā atgriezt Pircējas par Preci samaksāto naudu uz viņa Preču atgriešanas aktā norādīto bankas kontu. Par Preces piegādi Pircējam samaksātos izdevumus neatgriež tādā gadījumā, ja atgriežama nekvalitatīva Prece.